Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel köszöntjük Önt „HŰSÉGKÁRTYA” birtokosaink között, bízunk benne, hogy a nálunk történő vásárlásaiban örömét leli!

Engedje meg, hogy néhány gondolatban bemutassuk Önnek programunkat:

 1. A „HŰSÉGKÁRTYA” egy vásárlási kedvezményre jogosító plasztik kártya, melyet az HOSSÓ ABC Kft. (3300 Eger, Katona István tér 3.) bocsát ki vásárlói részére.
 2. A bevezetéssel az volt a célunk, hogy Önnek, mint törzsvásárlónknak minél egyszerűbbé tegyük az üzleteinkben törtnő vásárlások után jóváírásra kerülő pontok tárolását és azok beválthatóságát.
 3. A programba való belépés feltétele a kártya átvétele, melyre az online kitöltött, igénylőlap leadását követően lesz lehetősége. A kártya aktiválása a regisztrációt követő legfeljebb 72 órán belül megtörténik!
 4. Az első „HŰSÉGKÁRTYÁT” mindenki számára díjmentesen biztosítjuk (a kártyapótlás díja: 500Ft) és kizárólag az átvétel helyén használható! A kártyát annak elvesztése, ellopása esetén a kártyabirtokos köteles letiltatni!
 5. A „HŰSÉGKÁRTYA” program során az Ön vásárlásai bekerülnek az HOSSÓ ABC Kft. elektronikus nyilvántartásába, ahol azokért pontokat kapnak. Nálunk minden Ft pontot ér (1pont=1forint)!
 6. 40.000 pontonként Ön jogosulttá válik arra, hogy akár már a soron következő vásárlásából 10% kedvezményt (maximum 2.000Ft-ig) kapjon a vásárlás értékéből! A kedvezmény beváltásakor nem jár újabb pont.
 7. A kedvezmény felhasználásával egy időben egyenlege 40.000 ponttal csökken!
 8. Aktuális pontegyenlegéről minden egyes vásárlásakor a vásárlást igazoló blokkról tájékozódhat.
 9. A „HŰSÉGKÁRTYA” és a Lyoness kártya együttesen nem használható!
 10. A kibocsátó fenntartja magának a jogot arra, hogy ha és amennyiben a kártya jogosulatlan és/vagy visszaélés általi adatfeltörés történne, úgy azokat a nyilvántartásból törölje, és a kártyát letiltsa.
 11. Minden 16. életévét betöltött személy regisztrálhat. Ez alatt szülő/gondviselő írásos beleegyezése szükséges.
 12. Egyszerűsített vagy normál számlás vásárlás esetén (cégek, egyéni vállalkozók) nincs lehetőség pontgyűjtésre.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az HOSSÓ ABC Kft. (székhely: 3300 Eger, Katona István tér 3., cégjegyzékszám: 10-09-022921) a törzsvásárlói program működtetése céljából a kártyabirtokosok törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatá­lyos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel. A jelen Kártyaigénylő Adatlap kitöltésével egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a Kártyaigénylő Adatlapon megadott adataimat, valamint a kártyával végrehajtott törzsvásárlói tranzakciók adatait a www.hosso.hu/huseg/hhk internetes oldalról, illetve az HOSSÓ ABC Kft. telefonos ügyfélszolgálatán (06 36 516 441) keresz­tül megismerhető saját üzleti tevékenységük, valamint a célirányosabb tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel, és közvetlenül üzleti ajánlattal keressenek meg. Tudomásul veszem, hogy jelen Kártyaigénylő Adatlap a www.hosso.hu/huseg/hhk oldalon egyedi letöltésre alkalmas módon elérhető HOSSÓ HŰSÉGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek (HHKÁSZF) c. do­kumentum elválaszthatatlan részét képezi. A személyes adataim kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos előírásokat az HHKÁSZF tartalmazza, amelynek rendelke­zéseit megismertem, megértettem és elfogadtam. Tisztában vagyok azzal, hogy személyes adataim kezeléséről az HOSSÓ ABC Kft.-től mindenkor tájékoztatást kér­hetek, az adatkezelés ellen tiltakozhatok, továbbá kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-132347/2017

Eger, 2017.01.05

Comments are closed.